(012) 371 47 79 fb OpenDoors-Qapilar
  (055) 471 47 79    
Otaq qapıların quraşdırması 30 azn. (070) 371 47 79 fb (070) 371 47 79
Giriş qapıların quraşdırılması 50 azn. (050) 207 47 79  www.opendoors.az                                      

 

328 AZN
Art-2 Istok

Üst örtüyü: təbii şpon;
Rəng və tekstura: şabalıd, relyefli;
Tərkibişam ağacı, mdf;
Çərçivə ilə ölçülər: 205-88sm.
Quraşdırılacaq yer207-91sm. (+-1sm.);
Qiymətə daxildirQapı, çərçivə, ikiüzlü yaşmaq.

328 AZN
Art-2 Istok

Üst örtüyü: təbii şpon;
Rəng və tekstura: şabalıd, relyefli;
Tərkibişam ağacı, mdf;
Çərçivə ilə ölçülər: 205-88sm.
Quraşdırılacaq yer207-91sm. (+-1sm.);
Qiymətə daxildirQapı, çərçivə, ikiüzlü yaşmaq.

460 AZN
Bergamo-3

Üst örtüyü: tÉ?bii Å?pon
RÉ?ng vÉ? tekstura: aq, hamar
TÉ?rkibiÅ?am aÄ?acı, 
ÇÉ?rçivÉ? ilÉ? ölçülÉ?r: 215-88sm.
QuraÅ?dırılacaq yer217-91sm. (+-1sm.);
QiymÉ?tÉ? daxildirQapı, çÉ?rçivÉ?, ikiüzlü yaÅ?maq.

440 AZN
Berqamo-3 Istok

Üst örtüyü: təbii şpon, emal;
Rəng və tekstura: krem, relyefli;
Tərkibişam ağacı, mdf, qızıl ????;
Çərçivə ilə ölçülər: 205-88sm.
Quraşdırılacaq yer207-91sm. (+-1sm.);
Qiymətə daxildirQapı, çərçivə, ikiüzlü yaşmaq.

440 AZN
Berqamo-3 Istok

Üst örtüyü: təbii şpon, emal;
Rəng və tekstura: qara, relyefli;
Tərkibişam ağacı, mdf;
Çərçivə ilə ölçülər: 205-88sm.
Quraşdırılacaq yer207-91sm. (+-1sm.);
Qiymətə daxildirQapı, çərçivə, ikiüzlü yaşmaq.

440 AZN
Berqamo-3 Istok

Üst örtüyü: təbii şpon, emal;
Rəng və tekstura: krem, relyefli;
Tərkibişam ağacı, mdf, qızıl ????;
Çərçivə ilə ölçülər: 205-88sm.
Quraşdırılacaq yer207-91sm. (+-1sm.);
Qiymətə daxildirQapı, çərçivə, ikiüzlü yaşmaq.

440 AZN
Berqamo-3 Istok

Üst örtüyü: təbii şpon, emal;
Rəng və tekstura: konyak, relyefli;
Tərkibişam ağacı, mdf;
Çərçivə ilə ölçülər: 205-88sm.
Quraşdırılacaq yer207-91sm. (+-1sm.);
Qiymətə daxildirQapı, çərçivə, ikiüzlü yaşmaq.

Kapri Istok

Üst örtüyü: təbii şpon;
Rəng və tekstura: palıd, relyefli;
Tərkibişam ağacı, mdf;
Çərçivə ilə ölçülər: 205-88sm.
Quraşdırılacaq yer207-91sm. (+-1sm.);
Qiymətə daxildirQapı, çərçivə, ikiüzlü yaşmaq.

Kapri Istok

Üst örtüyü: təbii şpon;
Rəng və tekstura: qoz, relyefli;
Tərkibişam ağacı, mdf;
Çərçivə ilə ölçülər: 205-88sm.
Quraşdırılacaq yer207-91sm. (+-1sm.);
Qiymətə daxildirQapı, çərçivə, ikiüzlü yaşmaq.

490 AZN
Kvadro Istok

Üst örtüyü: təbii şpon, emal;
Rəng və tekstura:  vinil, relyefli;
Tərkibişam ağacı, mdf;
Çərçivə ilə ölçülər: 205-88sm.
Quraşdırılacaq yer207-91sm. (+-1sm.);
Qiymətə daxildirQapı, çərçivə, ikiüzlü yaşmaq.

450 AZN
Kvadro Istok

Üst örtüyü: təbii şpon, emal;
Rəng və tekstura:  vinil, relyefli;
Tərkibişam ağacı, mdf;
Çərçivə ilə ölçülər: 205-88sm.
Quraşdırılacaq yer207-91sm. (+-1sm.);
Qiymətə daxildirQapı, çərçivə, ikiüzlü yaşmaq.

Napoleon Belwood

Üst örtüyüşpon Fine-line;
Rəng və teksturapalıd, relyefli;
Tərkibişam ağacı, mdf;
Çərçivə ilə ölçülər: 204-86sm.
Quraşdırılacaq yer206-90sm. (+-1sm.);
Qiymətə daxildirQapı, çərçivə, ikiüzlü yaşmaq, kilid, d?st?k, m?nt???.

Pristij Istok

Üst örtüyü: təbii şpon, emal;
Rəng və tekstura: fil sümüyü, relyefli;
Tərkibişam ağacı, mdf;
Çərçivə ilə ölçülər: 205-88sm.
Quraşdırılacaq yer207-91sm. (+-1sm.);
Qiymətə daxildirQapı, çərçivə, ikiüzlü yaşmaq.

329 AZN
Pristij Istok

Üst örtüyü: təbii şpon;
Rəng və tekstura: şabalıd, relyefli;
Tərkibişam ağacı, mdf;
Çərçivə ilə ölçülər: 205-88sm.
Quraşdırılacaq yer207-91sm. (+-1sm.);
Qiymətə daxildirQapı, çərçivə, ikiüzlü yaşmaq.

329 AZN
Pristij Istok

Üst örtüyü: təbii şpon;
Rəng və tekstura: şabalıd, relyefli;
Tərkibişam ağacı, mdf;
Çərçivə ilə ölçülər: 205-88sm.
Quraşdırılacaq yer207-91sm. (+-1sm.);
Qiymətə daxildirQapı, çərçivə, ikiüzlü yaşmaq.

440 AZN
Pristij+ Istok

Üst örtüyü: təbii şpon;
Rəng və tekstura: şabalıd, relyefli;
Tərkibişam ağacı, mdf;
Çərçivə ilə ölçülər: 205-88sm.
Quraşdırılacaq yer207-91sm. (+-1sm.);
Qiymətə daxildirQapı, çərçivə, ikiüzlü yaşmaq.

Pristij+ Istok

Üst örtüyü: təbii şpon, emal;
Rəng və tekstura: fil sümüyü, relyefli;
Tərkibişam ağacı, mdf;
Çərçivə ilə ölçülər: 205-88sm.
Quraşdırılacaq yer207-91sm. (+-1sm.);
Qiymətə daxildirQapı, çərçivə, ikiüzlü yaşmaq.

410 AZN
Pristij+ Istok

Üst örtüyü: təbii şpon;
Rəng və tekstura: açıq qoz, relyefli;
Tərkibişam ağacı, mdf;
Çərçivə ilə ölçülər: 205-88sm.
Quraşdırılacaq yer207-91sm. (+-1sm.);
Qiymətə daxildirQapı, çərçivə, ikiüzlü yaşmaq.

329 AZN
Pristij+ Istok

Üst örtüyü: təbii şpon;
Rəng və tekstura: qırmızı agac, relyefli;
Tərkibişam ağacı, mdf;
Çərçivə ilə ölçülər: 205-88sm.
Quraşdırılacaq yer207-91sm. (+-1sm.);
Qiymətə daxildirQapı, çərçivə, ikiüzlü yaşmaq, kilid, d?st?k, m?nt???.

470 AZN
Trio-3 Istok

Üst örtüyü: təbii şpon, emal;
Rəng və tekstura: krem, relyefli;
Tərkibişam ağacı, mdf;
Çərçivə ilə ölçülər: 205-88sm.
Quraşdırılacaq yer207-91sm. (+-1sm.);
Qiymətə daxildirQapı, çərçivə, ikiüzlü yaşmaq.

490 AZN
Trio-3 Istok

Üst örtüyü: təbii şpon, emal;
Rəng və tekstura: krem, relyefli;
Tərkibişam ağacı, mdf;
Çərçivə ilə ölçülər: 205-88sm.
Quraşdırılacaq yer207-91sm. (+-1sm.);
Qiymətə daxildirQapı, çərçivə, ikiüzlü yaşmaq.

Trio-3 istok

Üst örtüyü: təbii şpon, emal;
Rəng və tekstura: qara, relyefli;
Tərkibişam ağacı, mdf;
Çərçivə ilə ölçülər: 205-88sm.
Quraşdırılacaq yer207-91sm. (+-1sm.);
Qiymətə daxildirQapı, çərçivə, ikiüzlü yaşmaq.

490 AZN
Troya-3

Üst örtüyü: tÉ?bii Å?pon;
RÉ?ng vÉ? tekstura: aq, hamar
TÉ?rkibiÅ?am aÄ?acı
ÇÉ?rçivÉ? ilÉ? ölçülÉ?r: 205-88sm.
QuraÅ?dırılacaq yer207-91sm. (+-1sm.);
QiymÉ?tÉ? daxildirQapı, çÉ?rçivÉ?, ikiüzlü yaÅ?maq.

470 AZN
Venesiya

Üst örtüyü: tÉ?bii Å?pon;
RÉ?ng vÉ? tekstura: aq, hamar
TÉ?rkibiÅ?am aÄ?acı
ÇÉ?rçivÉ? ilÉ? ölçülÉ?r: 205-88sm.
QuraÅ?dırılacaq yer207-91sm. (+-1sm.);
QiymÉ?tÉ? daxildirQapı, çÉ?rçivÉ?, ikiüzlü yaÅ?maq.

İSTEHSALÇI ÖLKƏLƏR 

MƏQALƏLƏR


info@opendoors.az
opendoors.az