(012) 371 47 79 fb OpenDoors-Qapilar
  (055) 471 47 79    
Otaq qapıların quraşdırması 30 azn. (070) 371 47 79 fb (070) 371 47 79
Giriş qapıların quraşdırılması 50 azn. (050) 207 47 79  www.opendoors.az                                      

 

                        Giriş və otaqlar arası qapıların quraşdırılmasının qiymət cədvəli

Giriş və otaqlar arası qapılar sahəsində Bakının “ən yaxşı mütəxəssisləri" "OPENDOORS" Bakı şirkəti adlı vahid komandada yığışıblar!

İxtisaslı ustalar konstruksiya və montaj üsulu üzrə giriş, otaqlar arası (içəri və ya bayıra açılan, sürüşdürmə (" kupe") qapıları quracaqlar. Öz işin peşəkarları, bütün işləri tez, vicdanla, keyfiyyətlə və peşəkarlıqla yerinə yetirir. Keyfiyyətli qapıları alaraq, həmçinin keyfiyyətli mütəxəssislər axtarın! Əks halda 3%-ə qənaət edib, 97% və qiymətli vaxtınızı, sağlamlğınızı itirəcəksiniz! "OPENDOORS" keyfiyyət, əlverişlilik və yüksək xidmətin kombinasiyasıdır!

 

1 №-li cədvəldə otaqlar arası qapıların quraşdırılması üzrə işlərin növləri və xidmətlərin qiymətləri ilə tanış olacaqsınız;
2 və 3 №-li cədvəllərdə giriş qapılarının quraşdırılması üzrə işlərin növləri və xidmətlərin qiymətləri ilə tanış olacaqsınız.

Cədvəl № 1

OTAQLAR ARASI QAPILARIN QİYMƏTİ:

Xidmətin adı:

Əlavə şərtlər:

Miqdar:

Qiymət

(azn.):

 Şəkil

QAPILARIN QURAŞDIRILMASI:

 Otaqlar arası içəri və ya bayıra açılan qapının quraşdırılması

hazır oyuğa

1 ədəd

30 azn.

şəkil

№__

 Otaqlar arası içəri və ya bayıra açılan ikitaylı qapının quraşdırılması

hazır oyuğa

1 cüt

60 azn.

şəkil

№__

Otaqlar arası sürüşdürmə ("kupe") qapının quraşdırılması (komplektasiya qiymətə daxil deyil)

hazır oyuğa

1 ədəd

50 azn.

şəkil

№__

Otaqlar arası sürüşdürmə ("kupe") ikitaylı qapının quraşdırılması (komplektasiya qiymətə daxil deyil)

hazır oyuğa

1 cüt

100 azn.

şəkil

№__

Otaqlar arası qapıların  doborlarının (genəldicilər) quraşdırılması

hazır oyuğa

1 ədəd

Pulsuz

şəkil

№__

QAPILARIN SÖKÜLMƏSİ:

 “Köhnə” otaqlar arası qapıların sökülməsi

təkrar emal etmədən

1 ədəd.

10 azn.

şəkil

№__

 “Köhnə” otaqlar arası qapıların sökülməsi

təkrar emal ilə

1 ədəd

15 azn.

şəkil

№__

ƏLAVƏ XİDMƏTLƏR:

Montajsız otaqlar arası qapının bloka qədər çatdırılması

Bakı və Sumqayıt şəhərlərinin hüdudunda

1 ədəd və daha çox

Pulsuz

şəkil

№__

Montajsız otaqlar arası qapının bloka qədər çatdırılması

Bakı və Sumqayıt şəhərlərinin ətrafında

3 ədəd və daha çox

Pulsuz

şəkil

№__

Ölçmə

Bakı və Sumqayıt şəhərlərinin hüdudunda

3 ədəd və daha çox

Pulsuz

şəkil

№__

Ölçmə

Bakı və Sumqayıtın şəhərlərinin ətrafında

3 ədəd və daha çox

  5-15 azn

şəkil

№__

Otaqlar arası qapının tayının kəsilməsi

Mürəkkəb olmayan

üfüqi

5 azn.

şəkil

№__

şaquli

15 azn.

şəkil

№__

Otaqlar arası qapının tayının kəsilməsi

Mürəkkəb olan

üfüqi

10 azn.

şəkil

№__

şaquli

40 azn.

şəkil

№__

Mürəkkəb qıfılın salınması

 

quraşdırma vaxtı 

1 ədəd

5 azn.

şəkil

№__

Otaqlar arası qapının xəfənginin quraşdırılması

quraşdırma vaxtı 

1 ədəd

15 azn.
+ materialın qiyməti.

şəkil

№__

Otaqlar arası tağların (tağ portalı) tikilməsi

quraşdırma vaxtı və ya çağırışla

1 ədəd

25 azn.
+ materialın qiyməti.

şəkil

№__

Giriş qapısının (giriş qapısının portalı) maili səthinin tikilməsi

quraşdırma vaxtı və ya çağırışla

1 ədəd

25 azn.
+ materialın qiyməti.

şəkil

№__

Qıfıl üzlüyünün (ayrıca xidmət sifarişi zamanı) quraşdırılması

çağırışla

8-ə qədər və ədəd

30 azn.

şəkil

№__

Əgər oyuğun ölçüsü sifarişçinin materialından standart (bir tərəf üçün) ölçülərdən 5 sm-dən çox fərqlənirsə oyuğun azaldılması ( əgər mümkündürsə)

quraşdırma vaxtı 

1 tərəf

5 azn.

şəkil

№__

Vanna otağında qapılar üçün xüsusi üzüklərin qoyulmasıyla ventilyasiya deşiklərinin qoyulması.

quraşdırma vaxtı 

1 tayda 4 ədəd

18 azn.

şəkil

№__

 

Cədvəl № 2

GİRİŞ QAPILARININ QİYMƏTİ:

Xidmətin adı:

Əlavə şərtlər:

Miqdar:

Qiymət

(azn.):

Şəkil

QAPILARIN QURAŞDIRILMASI:

Giriş qapısının quraşdırılması

hazır oyuğa

ədəd

50 azn.

şəkil

№__

Giriş qapısının quraşdırılması (çəkisi 100 kq-dan artıq olan)

hazır oyuğa

ədəd

50 azn.

şəkil

№__

İkitaylı giriş qapısının quraşdırılması

hazır oyuğa

ədəd.

90 azn.

şəkil

№__

QAPILARIN SÖKÜLMƏSİ:

“Köhnə” giriş qapısının sökülməsi

təkrar emal etmədən

ədəd

Pulsuz

şəkil

№__

“Köhnə” giriş qapısının sökülməsi

təkrar emal ilə

ədəd

10 azn.

şəkil

№__

İkitaylı giriş qapısının sökülməsi

təkrar emal etmədən

ədəd

Pulsuz

şəkil

№__

İkitaylı giriş qapısının sökülməsi

təkrar emal ilə

ədəd

10 azn.

şəkil

№__

ƏLAVƏ XİDMƏTLƏR:

 Yük lifti olmadan qapının qaldırılması

 

3-cü mərtəbəyə qədər

3 mərtəbə

Pulsuz

şəkil

№__

Yük lifti olmadan qapının qaldırılması

 

3-cü mərtəbədən yuxarı 2-cidən başlayaraq hər mərtəbə üçün

1 mərtəbə

2 azn.

şəkil

№__

 

Yük lifti olmadan ikitaylı qapının qaldırılması

 

3-cü mərtəbəyə qədər

3 mərtəbə

Pulsuz

şəkil

№__

Yük lifti olmadan ikitaylı (və ya çəkisi 100 kq-dan ağır olan) qapının qaldırılması

 

 3-cü mərtəbədən yuxarı 2-cidən başlayaraq hər mərtəbə üçün

1 mərtəbə

4 azn.

şəkil

№__

 Montajsız qapının bloka qədər çatdırılması

 Bakı və Sumqayıt şəhərlərinin hüdudunda

1 ədəd və daha çox

Pulsuz

şəkil

№__

 

Montajsız qapının bloka qədər çatdırılması

Bakı və Sumqayıt şəhərlərinin ətrafında

1 ədəd və daha çox

Pulsuz

şəkil

№__

 Ölşmə (konsultasiya)

Bakı və Sumqayıt şəhərlərinin hüdudunda

1 ədəd və daha çox

Pulsuz

şəkil

№__

 Ölçmə (konsultasiya)

Bakı və Sumqayıtın şəhərlərinin ətrafında

1 ədəd və daha çox

  5-15 azn

şəkil

№__

 "Köhnə" giriş qapısının mərtəbələrin arasında anbara quraşdırılması

quraşdırma vaxtı

1 ədəd

15  azn.

şəkil

№__

 Yazmaq funksiyası ilə HD videogözlüyün quraşdırılması

quraşdırma vaxtı

.

1 ədəd və daha çox

96  azn.

şəkil

№__

 

Cədvəl № 3

QAPI OYUĞUNUN BÖYÜDÜLMƏSİ (giriş):

Divar oyuğunun növü:

Divarın qalınlığı:

Böyüdülmə:

Eninə:

Hündürlüyünə və eninə:

Kərpic oyuq

140 мм-ə qədər

10 мм-ə qədər

Pulsuz

Pulsuz

Kərpic oyuq

140 мм-ə qədər

50 мм-ə qədər

5 azn.

8 azn.

Kərpic oyuq

140 мм-ə qədər

100 мм-ə qədər

8 azn.

11 azn.

Kərpic oyuq

200 мм-ə qədər

10 мм-ə qədər

Pulsuz

Pulsuz

Kərpic oyuq

200 мм-ə qədər

50 мм-ə qədər

7 azn.

10,5 azn.

Kərpic oyuq

200 мм-ə qədər

100 мм-ə qədər

9 azn.

12,5 azn.

Daş oyuq

260 мм-ə qədər

10 мм-ə qədər

Pulsuz

Pulsuz

Daş oyuq

260 мм-ə qədər

50 мм-ə qədər

8 azn.

13 azn.

Daş oyuq

260 мм-ə qədər

100 мм-ə qədər

13 azn.

15 azn.

Daş oyuq

470 мм-ə qədər

50 мм-ə qədər

20 azn.

25 azn.

Daş oyuq

470 мм-ə qədər

100 мм-ə qədər

25 azn.

30 azn.

Beton oyuq

70 мм-ə qədər

10 мм-ə qədər

Pulsuz

Pulsuz

Beton oyuq

70 мм-ə qədər

50 мм-ə qədər

3 azn.

6 azn.

Beton oyuq

70 мм-ə qədər

100 мм-ə qədər

5 azn.

15 azn.

Beton oyuq

100 мм-ə qədər

10 мм-ə qədər

Pulsuz

Pulsuz

Beton oyuq

100 мм-ə qədər

50 мм-ə qədər

5 azn.

10 azn.

Beton oyuq

100 мм-ə qədər

100 мм-ə qədər

10 azn.

20 azn.

Beton oyuq

130 мм-ə qədər

50 мм-ə qədər

10 azn.

15 azn.

Beton oyuq

130 мм-ə qədər

100 мм-ə qədər

15 azn.

25 azn.

Beton oyuq

200 мм-ə qədər

50 мм-ə qədər

15 azn.

25 azn.

Beton oyuq

200 мм-ə qədər

100 мм-ə qədər

25 azn.

40 azn.

 

İSTEHSALÇI ÖLKƏLƏR 

MƏQALƏLƏR


info@opendoors.az
opendoors.az